Les regelement

 • Een lesuur duurt 60 min incl. 10 min pauze voor de trainer deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden voor een warming-up te doen of in te spelen.
 • Indeling naar niveau en aanstelling cq toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van de tennisschool.
 • Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd in homogene groepen te trainen indien nodig kunnen er wijzigingen worden aangebracht in tijden en dagen waarop de lessen plaats vinden.
 • De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoud de tennisschool de lessen te annuleren, verkorten of de prijs aan te passen.
 • De lestijden afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid van de leraar.
 • Er wordt in principe geen lesgegeven op officiële feestdagen en in de zomervakantie zie les data.
 • Binnen 1 week voor aanvang van de lessen wordt er contact met de leerling opgenomen over de indeling.
 • Bij afwezigheid van de leraar bestaat de mogelijkheid dat er een vervanger in wordt gezet.
 • Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van de leraar worden altijd ingehaald.
 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden worden stopgezet worden niet ingehaald.
 • In het winterseizoen: Maximaal 3 lessen die door weersomstandigheden of omstandigheden met betrekking tot corona niet plaats vinden worden ingehaald.
 • In het zomerseizoen: Maximaal 2 lessen die door weersomstandigheden of omstandigheden met betrekking tot corona niet plaats vinden worden ingehaald.
 • Gemiste groepslessen kunnen indien mogelijk in overleg met de leraar worden ingehaald mits daar mogelijkheid toe is.
 • Privélessen worden bij tijdige minimaal 1 dag van tevoren ingehaald.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan.
 • Bij tussentijdse beëindiging door cursist cq wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 • U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos terugtrekken, dit dient schriftelijk te gebeuren met opgaaf van reden.
 • In geval van blessures, verhuizing, ziekte etc volgt geen restitutie maar wordt er wel naar een passende oplossing gekeken.
 • De directie en medewerkers van tennisschool Derk Reuland zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, nog voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten evenals blessures.

Made on earth by Pixel Astronauts